Hasar Onarımı

Hasar Onarımı

Kasko Hasarı Halinde Gereken Evraklar
 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzları
 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
 • Trafik tescil belgesi
 • Beyan
 • Alkol raporu (polis tutanağı varsa)
 • Poliçe ve tescil belgelerinde (satılamaz / hacizlidir) kaydı varsa bu kaydı koyduran kişi veya kurumların muvafakat yazısı
 • Kasko sigortalı araç park halinde hasarlandıysa, radyo teybi çalındıysa karakol ifade tutanağı ve görgü tespit tutanağı
 • Kaza yapanın ehliyet fotokopisi (yabancı ülkelerden alınan ehliyetlerde süreleri olanlar için bir yıl içinde yurt dışına giriş çıkış yaptıklarını belgeyecek evrak, süresiz olanlarda ehliyet tercümesi)
 • Şirketler için vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi
 • Taahhüt ya da protokol belgesi (şirket kaşeli ve yetkili imzalı, imzalayan kişinin sirkülerde yer alması gerekiyor)
 • Teslim, ibra ve temlik belgesi (şirket kaşeli ve yetkili imzalı, imzalayan kişinin sirkülerde yer alması gerekiyor)

Hasar Onarımı

Trafik Hasarı Halinde Gereken Evraklar
 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
 • Trafik tescil belgesi
 • Sürücü belgesi fotokopisi
 • Beyan
 • Alkol raporu
 • Karşı aracın trafik tescil fotokopisi
İhtiyari Hasar Halinde Gereken Evraklar
 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
 • Trafik tescil belgesi
 • Sürücü belgesi fotokopisi
 • Beyan
 • Alkol raporu
 • Karşı aracın trafik tescil fotokopisi
Özel Durumlarda Gereken Evraklar
 • Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin zabıt yok ise kusurunu kabul ettiğine dair beyanı (noterde veya şirketimizde imzalı)
 • Yük irsaliyesi (araç yüklü iken kaza yapmışsa)
 • Bu hasara bir başka kişi veya kurum neden olmuşsa, rücu olanağı açısından bu durumu belgeleyen (karakol veya yöneticiden alınacak) tutanak veya noterden çekilecek ihtarname
 • Araç kiralama sözleşmesi
 • Pasaport (yabancı ehliyet)
 • Evlilik cüzdanı ya da değişmiş ise nüfus cüzdanı fotokopisi (soyadı değişikliğinde)
 • Poliçe düzenlenirken indirim yapılan kurum kimlik fotokopisi Not: Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Servisimiz AK, ALLİANZ, GROUPAMA, ANADOLU, AXA, GÜNEŞ, HDİ, LİBERTİ, DUBAİ, RAY, TÜRKNİPPON ve YAPI KREDİ Sigorta şirketlerinin anlaşmalı onarım istasyonudur.

Open chat